Mindfulness training Amsterdam 2018-08-03T12:15:17+02:00

Mindfulness trainingen Amsterdam

De redenen voor bedrijven in de regio Amsterdam om mindfulness training aan te bieden zijn meestal ziekteverzuimpreventie of duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van de werksfeer. Door een mindfulness training in Amsterdam verbeteren deelnemers hun persoonlijke effectiviteit.
Deelnemers melden na afloop dat hun stressniveau is afgenomen. Ook melden deelnemers aan een mindfulness bedrijven Amsterdam training dat ze zich effectiever werken en presteren. Zij laten in evaluaties weten sneller problemen te signaleren en bewuster te handelen en communicatie versoepelt. De training is ook geschikt voor medewerkers op de werkvloer en ook om het management te ondersteunen in hun stressvolle werksituatie.

Mindfulness bedrijven Amsterdam

Deze training bestaat uit 7 bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 1,75 uur. De inhoud van de training bestaat uit het verkrijgen van een beter inzicht in eigen denken en handelen. We proberen deelnemers zich bewuster te maken van de automatische patronen van denken en handelen. Een belangrijk onderdeel van de Mindfulness training Amsterdam is mediteren waardoor deelnemers leren hun gedachten te focussen. De vaardigheden worden aangeleerd op een pragmatische en nuchtere wijze ontdaan van alle eventuele religieuze franje. Eigenlijk is het meer een vorm van breintraining. Zo kunnen onze mindfulness trainingen Amsterdam een grote bijdrage leveren aan een positieve verschuiving in de werksfeer en verbetering van zelfzorg bij de medewerkers individueel.

Mindfulness training Amsterdam verzorgd door Silentum

Silentum is in 2010 trainingen gaan verzorgen die dicht blijven bij het oorspronkelijke MBSR-programma van Jon Kabat Zinn, wat staat voor Mindfulness Based Stress Reduction. Van daaruit ontwikkelde Danielle ter Haar van Silentum de Mindfulness bedrijven training Amsterdam die ondertussen al vele malen is verzorgd door Silentum in de regio Amsterdam. Zij werkt met nulmetingen en evaluaties en kan u in een vrijblijvend gesprek aantonen wat de effecten zijn van de mindfulness trainingen Amsterdam op de organisatie. Bel of mail gerust met Silentum voor meer informatie.

Silentum is landelijk werkzaam; samen met een team van gecertificeerde mindfulness trainers verzorgt Silentum overal in Nederland mindfulness workshops en trainingen voor bedrijven en overheid.

Heb je interesse in één van onze trainingen? Neem dan contact met ons op.