Mindfulness voor Bedrijven 2019-05-23T09:46:59+02:00

“Onze onderzoeksresultaten wijzen er op dat een kort programma in mindfulness training positieve effecten laat zien op hersenfunctie en het immuun systeem.” – Harvard University

Overheid adviseert Mindfulness

In de toolbox duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden Mindfulness trainingen ingezet als instrument voor mentale gezondheid en gezien als basis onderdeel van duurzame inzetbaarheid.

Onze Mindful Werken Trainingen:

Vergroten de mentale veerkracht en stabiliteit
Vergroten de effectiviteit
Medewerkers melden: sneller problemen op te lossen,
beter te communiceren en meer werkplezier te ervaren.
Mindful Werken programma’s kunnen ingezet worden voor alle medewerkers in een organisatie.

Bedrijven en Mindfulness

KLM, Google, Eneco, Sony, Rabobank, ABN Amro, Nike, ING Bank, Shell, Brandweer, IKEA, KPMG, Danone/Nutricia, div. gemeenten en ministeries. Silentum verzorgt momenteel trainingen in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Ikazia- en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Haga Ziekenhuis in Den Haag.

Silentum  werkt er graag aan mee dat u gezonde, ontspannen, ‘wakkere’ en bevlogen medewerkers heeft.

Lees meer over mindfulness voor bedrijven

Mindfulness voor bedrijven

De arbeidsmarkt verandert snel door flexibilisering, robotisering, globalisering en digitalisering. Bedrijven en organisaties moeten zich snel kunnen aanpassen, vernieuwen en veranderen. De wendbaarheid van een organisatie om mee te bewegen met deze veranderingen, en dus ook de flexibiliteit van medewerkers, is essentieel voor succes. Organisaties die investeren in geluk en vitaliteit op de werkvloer zijn daarom productiever en aantrekkelijker.

Tijdens de Workplace Mindfulness training leren medewerkers hun keuzevrijheid te vergroten. Zij leren mentaal te schakelen tussen actie en reflectie, meer overzicht te ontwikkelen, effectiever en creatiever samen te werken met anderen. Ook als er weinig of geen werkdruk en stress wordt ervaren is goed mentaal kunnen schakelen tussen actie en reflectie een belangrijke toevoeging aan ieders professionele kwaliteiten. Het helpt om beter opgewassen te zijn tegen de nieuwe eisen die organisaties aan hun medewerkers stellen: meer teamwerk en grotere verantwoordelijkheden. Medewerkers hoeven niet ziek te zijn om beter te worden!

De rode draden: veerkracht en open mind

Door een mindfulness training voor bedrijven lopen twee rode draden: veerkracht en een open mind. Vroeger werd vaak gedacht dat je werkdruk alleen kon aanpakken door die te verlagen. Inmiddels weten we dat er ook andere manieren zijn om met de werkdruk om te gaan, namelijk door de energiebronnen goed op orde te hebben. Met de mindfulnesstraining op de werkplek ontwikkelen medewerkers een persoonlijke hulpbron die ze helpt stressfactoren beter te hanteren (veerkracht) en energiebronnen beter te benutten (open mind). Met die stevigheid kunnen ze de balans beter in evenwicht houden.

Deelnemers aan een mindfulness training op het werk geven aan dat hun stressniveaus afnemen en ze beter voor zichzelf zorgen. Een mindfulness training voor professionals in bedrijven gaat er niet om de werkdruk te verlagen maar medewerkers leren zich anders tot de werkdruk te verhouden. De prestaties op het werk nemen toe door meer en beter aandacht te leren schenken aan wat zich in het huidige moment aandient. Het is mogelijk ook jouw afdeling, team of organisatie naar een hoger plan te tillen. Zoek gerust contact met Silentum voor de mogelijkheden van mindfulness training voor bedrijven en organisaties.

Mindfulness training bij Silentum

Sinds 2011 verzorgen de trainers van Silentum het MBSR-programma, wat staat voor Mindfulness Based Stress Reduction. Door de post-universitaire nascholingsopleiding tot MiO trainer (Mindfulness in Organisaties) beheersen deze trainers ook ingekorte versies speciaal ontwikkeld voor de werkplek. Ze zijn opgeleid om te werken op het snijvlak van de persoon, de professie en de organisatie en kunnen meedenken, adviseren en faciliteren al naar gelang de eisen van de organisatiecultuur.

Mindfulness en duurzame inzetbaarheid

Wil je meer over de achtergronden weten van een mindfulness training? Je verdiepen in de resultaten bij andere organisaties? Weten hoe mindfulness ingezet kan worden als tool bij duurzame inzetbaarheid? Wat de media erover schrijven? Hoe de trainers zijn opgeleid? Kijk dan eens verder rond op deze website. Heel verhelderend zijn de reacties van deelnemers. Bel gerust met Danielle ter Haar van Silentum voor gezamenlijk overleg welk aanbod mindfulness workshops of mindfulness trainingen geschikt is voor jouw team, bedrijf of organisatie.

Lees minder over mindfulness voor bedrijven