Wat is Mindfulness? 2018-03-27T11:16:42+00:00

“In onze haastige hedendaagse samenleving zijn we vaker bezig ergens te komen dan dat we ervaren waar we op het huidige moment zijn.”

Mindfulness: een vaardigheid én een proces

Mindfulness kun je omschrijven als “de vaardigheid om de aandacht op een open, accepterende en nieuwsgierige wijze te richten op ervaringen in het huidige moment (het ‘nu’), zonder deze ervaringen te veroordelen of erop te reageren”.  Maar mindfulness is meer dan een vaardigheid. Mindfulness is zowel een proces, een toestand, een meditatievorm als ook een type interventie. De kern van mindfulness is het met volle aandacht en onbevooroordeeld waarnemen van dat wat zich van moment tot moment voordoet. Je hebt dan aandacht voor wat er op dat moment aanwezig is in je omgeving en in jezelf, aan gedachten, gevoelens en  andere sensaties. Door die aandacht gaat de automatische piloot niet langer met je aan de haal maar ben je helder en alert. Vanuit die helderheid kun je adequater reageren en voel je meer vrijheid van handelen.

Klik hieronder voor meer informatie.