Wat is Mindfulness? 2020-01-25T11:06:18+02:00

“In onze haastige hedendaagse samenleving zijn we vaker bezig ergens te komen dan dat we ervaren waar we op het huidige moment zijn.”

Mindfulness: het vermogen om met volle aandacht en niet-oordelend aanwezig en opmerkzaam te zijn.

In een mindfulness training train je je brein om anders te reageren op de constante onderbrekingen in het dagelijkse leven. Mindfulness-technieken stellen je in staat je aandacht te managen, je bewustzijn te vergroten en je focus en helderheid aan te scherpen. Je leert constructiever met emoties en gedachten om te gaan en zorgvuldiger te handelen.

Maar mindfulness is meer dan een vaardigheid. De kern van mindfulness is het met volle aandacht en onbevooroordeeld waarnemen van dat wat zich van moment tot moment voordoet. Je hebt dan aandacht voor wat er op dat moment aanwezig is in je omgeving en in jezelf, aan gedachten, gevoelens en  andere sensaties. Door die aandacht gaat de automatische piloot niet langer met je aan de haal maar ben je helder en alert. Vanuit die helderheid kun je adequater reageren en voel je meer vrijheid van handelen.

Klik hieronder voor meer informatie.