Mindfulness organisatie 2018-03-27T11:26:24+02:00

De belangstelling voor mindfulness voor organisaties neemt sinds 2015 een vlucht. Werd in de jaren daarvoor de training vooral gegeven aan particulieren, nu zoeken steeds meer bedrijven op Mindfulness organisatie of Mindfulness voor organisatie omdat ze het belang in zijn gaan zien van deze effectieve training die goed past binnen beleid op Duurzame Inzetbaarheid. Ook de veranderende arbeidsmarkt, denk aan flexibilisering, robotisering en globalisering, vraagt om een voortdurende aanpassing. Met een training Mindfulness in organisaties helpt u uw medewerkers mee te bewegen in dit proces.

Lees meer over Mindfulness organisatie

Wat leren medewerkers in een Mindfulness training in een organisatie?

Tijdens een mindfulness organisatie training leren medewerkers mentaal te schakelen tussen actie en reflectie, meer overzicht te ontwikkelen, effectiever en creatiever samen te werken met anderen. De rode draden die door de mindfulness training lopen zijn veerkracht en open mind. Vroeger werd vaak gedacht dat je werkdruk alleen kon aanpakken door die te verlagen. Inmiddels weten we dat er ook andere manieren zijn om met de werkdruk om te gaan, namelijk door de energiebronnen goed op orde te hebben.  Deelnemers aan een training mindfulness voor organisatie geven aan dat hun stressniveaus afnemen en ze beter voor zichzelf zorgen.

Mindfulness training voor uw organisatie bij Silentum

Sinds 2011 verzorgen de trainers van Silentum het MBSR-programma, wat staat voor Mindfulness Based Stress Reduction. Door de postuniversitaire nascholingsopleiding tot MiO trainer (Mindfulness in Organisaties) beheersen deze trainers ook ingekorte versies speciaal ontwikkeld voor de werkplek. Ze zijn opgeleid om te werken op het snijvlak van de persoon, de professie en de organisatie en kunnen meedenken, adviseren en faciliteren al naar gelang de eisen van de organisatiecultuur.

Lees minder over Mindfulness organisatie

 

Silentum is landelijk werkzaam; samen met een team van gecertificeerde mindfulness trainers verzorgt Silentum overal in Nederland mindfulness workshops en trainingen voor bedrijven en overheid.

Heb je interesse in één van onze trainingen? Neem dan contact met ons op.